Yönetim Politikası

Doğa Şehircilik olarak; değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz yönetim politikamıza göre hareket ederek hem çalışanlarımıza hem paydaşlarımıza hem de yaşadığımız topluma uygun olarak hareket etmeyi hedefledik.

Bu doğrultuda:

  • Doğa Şehircilik, tedarikçileri, resmi kuruluşlar ve toplum memnuniyetine de verdiği büyük önem doğrultusunda; etkili değerlendirmelerle sürekli değişerek ve yenilenerek projeler yaratır, hayata geçirir; müşteri şikayetlerini bu gelişim ve değişim oluşumlarına pozitif yönde yardımcı bir araç olarak kullanır.
  • Eğitimli ve kalifiye personel kapsamında daima; işinde yetkin, dinamik, tecrübeli, işini severek yapan, sorumluluk duygusu yüksek eleman seçimi yapar ve mevcut çalışanlarına sürekli yatırım yaparak personelinin eğitim kalitesini en üst seviyede tutar.
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hassasiyeti kapsamındaki tüm yasa, yönetmelik ve kurallara bağlı kalarak; yangın, iş kazası, mesleki hastalık gibi maruz kalınabilecek risklere karşı yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek amacıyla; İş Sağlığı ve İş Güvenliği gereğince tedbirler alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.
  • Çevre ve sosyal sorumluluk, Doğa Şehircilik için önemli bir gereklilik olduğundan; sektörü çerçevesinde faaliyet gösterirken, toplumun değer yargılarına ve kurallarına uyar, çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımı teşviki ile tabiatın korunması hususunda yasa ve mevzuatlara uygunluğa özen gösterir ve içinde yaşadığımız dünyanın ekolojik dengesinin bozulmaması için adına yakışır bir sorumluluk içinde hareket eder.
  • Kurumsal İş Prensipleri doğrultusunda tüm çalışmalarını, uluslararası normlarda kabul görmüş ilkelere uygun şekilde yürütür.

Saygılarımla;

Yönetim Kurulu Başkanı